ВИЙШОВ ДРУКОМ ЗБІРНИК № 1 (12) 2016

27.03.2016 13:56

Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 288 с.