ВИЙШОВ ДРУКОМ ЗБІРНИК № 2 (13) 2016

31.07.2016 10:00

Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 306 с.