ВИЙШОВ ДРУКОМ ЗБІРНИК № 3 (14) 2016

30.11.2016 10:04

Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 (14) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 268 с.