2012 рік

 

Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць [Редкол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джужа та ін.]. – № 1. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – 310 с.

 

 

Рекомендовано до друку Загальними зборами Кримінологічної асоціації України 24.02.2012 року

 
 

Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 : збірник наукових праць [редкол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джужа та ін.]. – Х. : Золота миля, 2012. – 290 с.  

 

 

Рекомендовано до друку рішенням правління Кримінологічної асоціації України 26 вересня 2012 року