№ 1 (2012)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
НАШІ АВТОРИ
 • Байлов Антон Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Бандурка Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ; 
 • Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент Кримінологічної асоціації України; 
 • Бершов Геннадій Євгенович, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Вапсва Юрій Альфонсасович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Васильєв Андрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Володавська Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Гладкова Євгенія Олексіївна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Грищенко Галина Миколаївна, провідний оператор-сенситив, практичний психолог, спеціаліст з питань психології поведінки, масової патології поведінки, дісоціального розладу особистості;
 • Гуренко Дмитро Юрійович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Житний Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ; 
 • Казначеєва Дар’я Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Карпушева Ія Юріївна, кандидат юридичних наук, викладач-фахівець кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Книженко Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Кондратов Дмитро Юрійович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Кравцова Марина Олександрівна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України;
 • Митрофанов Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • Орлов Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Павликівський Віталій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Пашнєв Дмитро Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Пироженко Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Риков Євген Геннадійович, здобувач Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України;
 • Северин Оксана Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Солдатова Валерія Дмитрівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Удод Андрій Миколайович, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Усов Дмитро Сергійович, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Фіалка Михайло Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Філіпенко Наталія Євгенівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права і кримінології Навчально-наукового інституту права та масових комунікації Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Халимон Сергій Іванович, кандидат юридичних наук, старший викладач циклу спеціальних дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України;
 • Черевко Кирило Олександрович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Шевченко Ольга Вікторівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університет внутрішніх справ;
 • Шевчук Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Шульга Андрій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Щербакова Альона Костянтинівна, студентка 5-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».