№ 2 (2012)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 
НАШІ АВТОРИ
 • Алфьоров Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Антипенко Володимир Федорович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету України;
 • Бабанін Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Байлов Антон Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Балабко Валерія Валентинівна, аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії прокуратури України;
 • Бандурка Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Бантишев Олександр Федорович, кандидат юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України;
 • Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби;
 • Богатирьова Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Глушков Валерій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач спеціальної кафедри №1 Національної академії Служби безпеки України;
 • Головкін Богдан Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
 • Давиденко Вікторія Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Денисова Тетяна Андріївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного університету, директор Інституту права імені Володимира Сташиса;
 • Дудоров Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;
 • Ємельянов В’ячеслав Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Канібер Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Книженко Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології і судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
 • Кузьмін Сергій Аркадійович, кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України;
 • Кундеус Владислав Геннадійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Митрофанов Ігор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • Письменський Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка;
 • Пузирьов Михайло Сергійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби;
 • Степанюк Руслан Леонтійович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Титаренко Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Фесенко Євген Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України;
 • Харченко Вадим Борисович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Хашев Вадим Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Хряпінський Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»;
 • Шаблистий Володимир Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Шамара Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національної академії Служби безпеки України.