2016 рік
 
Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 288 с.
 
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ, протокол № 2 від 23 лютого 2016 року;
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням правління Кримінологічної асоціації України, протокол       № 4 від 19 лютого 2016 року.
 
 

Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 306 с.
 
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ, протокол № 6 від 23 червня 2016 року;
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням правління Кримінологічної асоціації України, протокол        № 7 від 17 червня 2016 року.
 
 
 
 
 
 
Вісник Кримінологічної асоціації України № 3 (14) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 268 с.
 
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ, протокол № 10 від 29 вересня 2016 року;
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням правління Кримінологічної асоціації України, протокол       № 9 від 27 вересня 2016 року.