ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

№ 1 (12) 2016

 
ЗМІСТ
 
СТАТТЯ НОМЕРА
Моделювання систем протидії злочинності
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ


 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ


 
НАУКОВЕ ЖИТТЯ

  

 
РЕЦЕНЗІЇ

 
НАШІ АВТОРИ

 

Автухов Костянтин Анатолійович – 

старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

Байлов Антон Володимирович – 

професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Бандурка Ірина Олександрівна –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Бандурка Олександр Маркович - 

президент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)

Батиргареєва Владислава Станіславівна – 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

Джужа Анастасія Олександрівна – 

заступник начальника відділу аналізу та розробки стандартів роботи управління реформ та забезпечення якості роботи Генеральної прокуратури України, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

Джужа Олександр Миколайович – 

головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (м. Київ, Україна)

Дмитрієв Анатолій Анатолійович – 

начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області (м. Харків, Україна)

Казначеєва Дар’я Володимирівна – 

доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Кириченко Олександр Анатолійович – 

завідувач кафедрою правознавства Інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор юридичних наук, професор (м. Миколаїв, Україна)

Коломієць Наталія Володимирівна – 

доцент кафедри кримінального права та правосуддя Чернігівського національного технологічного університету, кандидат юридичних наук, (м. Чернігів, Україна)

Копотун Ігор Миколайович – 

проректор з навчальної роботи Інституту Служби зовнішньої розвідки України, доктор юридичних наук, професор (м. Київ, Україна)

Литвинов Олексій Миколайович – 

завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Назимко Єгор Сергійович – 

вчений секретар Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Кривий Ріг, Україна)

Письменський Євген Олександрович – 

начальник кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент (м. Суми, Україна)

Примаченко Віталій Федорович – 

доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Дніпропетровськ, Україна)

Пузирьов Михайло Сергійович – 

доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук (м. Чернігів, Україна)

Райнін Ігор Львович – 

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат наук з державного управління (м. Харків, Україна)

Сахута Павло Володимирович – 

курсант факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)
 

Степанюк Руслан Леонтійович – 

завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Стрельцов Євген Львович – 

віце-президент Кримінологічної асоціації України, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України (м. Одеса, Україна)

Супруненко Дмитро Олегович – 

ад’юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна)

Тичина Дмитро Михайлович – 

провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна)

Халимон Сергій Іванович – 

професор кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних наук, доцент (м. Чернігів, Україна)

Храмцов Олександр Миколайович – 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Шиян Дмитро Сергійович – 

доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент (м. Запоріжжя, Україна)

Яковець Дмитро Сергійович – 

старший інспектор Московського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції міста Харкова Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (м. Харків, Україна)


Яковець Ірина Станіславівна – 

завідувачка відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

Ященко Андрій Миколайович – 

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)