ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

№ 2 (13) 2016

 
ЗМІСТ
 
СТАТТЯ НОМЕРА
 
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
 
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
 
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА АВТОРЕФЕРАТ ТА ДИСЕРТАЦІЮ ШАБЛИСТОГО ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ», ПОДАНІ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.700.03 У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 12.00.08 – КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 
 
 
НАШІ АВТОРИ
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ» № 2 (13) 2016
 

Автухов Костянтин Анатолійович – 

старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

Байлов Антон Володимирович – 

професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Бандурка Олександр Маркович – 

президент Кримінологічної асоціації України, професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (м. Харків, Україна)

 

Берзін Павло Сергійович – 

професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент (м. Київ, Україна)

Бульба Ірина Валеріївна – 

слідчий Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області (м. Золотоноша, Україна)

 

Дорохіна Юлія Анатоліївна – 

доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

 

Іщук Олександр Сергійович – 

докторант Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

 

Литвинов Олексій Миколайович – 

завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

 

Ліховицький Ярослав Олександрович – 

доцент кафедри кримінального права Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук (м. Ужгород, Україна)

 

Луценко Ірина Геннадіївна – 

здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

 

Мельничук Тетяна Володимирівна – 

доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент (м. Одеса, Україна)

 

Митрофанов Ігор Іванович – 

доцент кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент (м. Кременчук, Україна)

 

Мухамеджанова Аліна Равілівна – 

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

 

Олішевський Олександр Володимирович – 

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

 

Орлов Юрій Володимирович – 
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Примаченко Віталій Федорович – 

доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Дніпропетровськ, Україна)

Райнін Ігор Львович – 

голова Харківської обласної державної адміністрації, кандидат наук з державного управління (м. Харків, Україна)

Сокол Олеся Олександрівна – 

аспірантка кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя, Україна)

 

 

Сокуренко Валерій Васильович – 

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

Тичина Дмитро Михайлович – 

провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна)

 

Човган Вадим Олександрович – 

докторант Центру юридичних досліджень ефективності континентальних систем (CEJESCO) Університету Реймса Шампань-Арденни, спеціаліст з пенітенціарної реформи Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (м. Реймс, Франція)

 

Шаблистий Володимир Вікторович – 

завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Дніпро, Україна)

 

Шкуро Валерій Володимирович – 

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

 

Шульга Андрій Михайлович – 

професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

Юхно Олександр Олександрович – 

завідувач кафедри кримінального процесу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

 

Яковець Дмитро Сергійович – 

старший інспектор Московського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції міста Харкова Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (м. Харків, Україна)


Яковець Ірина Станіславівна – 

завідувачка відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)