ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

№ 3 (14) 2016

 
ЗМІСТ
 
СТАТТЯ НОМЕРА
 
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
 
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
 
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
 
 
НАШІ АВТОРИ
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ» № 3 (14) 2016
 

БАНДУРКА Олександр Маркович – 

президент Кримінологічної асоціації України, професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (м. Харків, Україна)

 

БАТИРГАРЕЄВА Владислава Станіславівна – 

заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

БОБРОВСЬКИЙ Марк Костянтинович – 

аспірант відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)

 

БУСОЛ Олена Юріївна – 

старший науковий співробітник Національної юридичної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна)

ГАЛЕМІН Олександр Анатолійович – 

ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)

ГЕЛЬ Андрій Павлович – 

доцент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, кандидат юридичних наук, доцент (м. Вінниця, Україна)

ГЛУШКОВ Валерій Олександрович – 

завідувач кафедри теоретико-правових дисциплін та кримінального права Київського університету ринкових відносин, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (м. Київ, Україна)

ДЕНИСОВА Тетяна Андріївна – 

професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України (м. Чернігів, Україна)

ДОРОХІНА Юлія Анатоліївна – 

доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

 

ЗАКОВИРКО Анастасія Юріївна – 

ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)

 

ЛИТВИНОВ Олексій Миколайович – 

завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

 

ЛУЦЕНКО Ірина Геннадіївна – 

здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

 

ПАВЛИКІВСЬКИЙ Віталій Іванович – 

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

СОКУРЕНКО Валерій Васильович – 

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

УСАТОВА Тетяна Ігорівна – 

здобувач Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)

ХАРИТОНОВ Сергій Олександрович – 

доцент кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

ЧОРНА Оксана Василівна – 
аспірант Національної академії управління (м. Київ, Україна)

ЧУМАК Володимир Валентинович – 

провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

ШАБЛИСТИЙ Володимир Вікторович – 

професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Дніпро, Україна)

ШЕВЧУК Тетяна Анатоліївна – 

викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

 

 

ШУЛЬГА Андрій Михайлович – 

професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

ЮРТАЄВА Ксенія Володимирівна – 

старший викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

 

ЯКОВЕЦЬ Ірина Станіславівна – 

завідувачка відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)