2017 рік
 

 

Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (15) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – 276 с.

 

Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ, протокол № 3 від 31 березня 2017 року;
 
Рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет рішенням правління Кримінологічної асоціації України, протокол № 2 від 17 березня 2017 року.