ВІСНИК КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

№ 3 (11) 2015

 
ЗМІСТ
 
 
Актуальна тема номеру
 
 
 
Проблеми міжнародного та зарубіжного 
кримінального права та кримінології
 
 
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінального права
 
  
 
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінології
 
 
 
Актуальні питання кримінально-виконавчого права
 
 
 
Трибуна молодих дослідників
 
 
 
Наукове життя
 
 
 
Наші автори

Бандурка Олександр Маркович - 
президент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)

Галемін Олександр Анатолійович –
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ, Україна)

Гладкова Євгенія Олексіївна –
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Гусаров Сергій Миколайович – 
доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (м. Харків, Україна)

Давиденко Вікторія Леонідівна –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Дорохіна Юлія Анатоліївна – 
доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

Житний Олександр Олександрович –
доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Колодяжний Максим Геннадійович – 
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна) 

Литвинов Олексій Миколайович –
начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Лукашевич Сергій Юрійович –
доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

Орлов Юрій Володимирович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Остапенко Яна Сергіївна –
ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

 

Пироженко Олександр Сергійович –
доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат юридичних наук, доцент, (м. Харків, Україна)

Примаченко Віталій Федорович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Дніпропетровськ, Україна)

Романчук Іван Олександрович –
курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

Харченко Вадим Борисович –
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Черевко Кирило Олександрович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Шаблистий Володимир Вікторович – 
начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Дніпропетровськ, Україна)

Шкуро Валерій Володимирович –
здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)

Юртаєва Ксенія Володимирівна –
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Яковець Ірина Станіславівна –
провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)

 

Ярмиш Назар Олександрович –
здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)