Вісник Кримінологічної асоціації № 3 (2013)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
  
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
НАШІ АВТОРИ
 • Бадира Валентина Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
 • Байлов Антон Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Бандурка Олександр Маркович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Білоусова Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, помічник судді Апеляційного суду Луганської області;
 • Блажівський Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, ректор Національної академії прокуратури України;
 • Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового центру Інституту кримінально-виконавчої служби;
 • Буткевич Сергій Анатолійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник Кримського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Глушков Валерій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач спеціальної кафедри №1 Національної академії Служби безпеки України;
 • Денисова Тетяна Андріївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного університету, директор Інституту права імені Володимира Сташиса;
 • Житний Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ; 
 • Каменський Дмитро Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету;
 • Кашкаров Олексій Олександрович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри загально-правових дисциплін Кримського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; 
 • Лантінов Ярослав Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Лень Валентин Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Государственного высшего учебного заведения «Национальный горный университет»;
 • Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Ліховіцький Ярослав Олександрович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права Ужгородського національного університету;
 • Малишев Володимир Степанович, здобувач Донецького юридичного інституту МВС України, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції, народний депутат України, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член колегії МВС України;
 • Медицький Ігор Богданович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Меживой Володимир Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Меживой Олексій Володимирович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Мостепанюк Людмила Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ;
 • Назимко Єгор Сергійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Олішевський Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Орлов Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Поляков Станіслав Ігорович, слухач магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Рудик Михайло Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теоретичних та публічно-правових дисциплін Інституту економіки та права (філіал) ОУП ВПО «Академії праці та соціальних відносин»;
 • Солдатова Валерія Дмитрівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Ступник Ярослав Валерійович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного права Ужгородського національного університету;
 • Тацій Максим Сергійович, кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу Державної податкової адміністрації в Донецькій області;
 • Туєв Олег Альбертович, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ, голова адвокатського об’єднання (м. Харків);
 • Тягло Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Усов Дмитро Сергійович, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Фріс Павло Львович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Хилюта Вадим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (Республика Беларусь);
 • Юзікова Наталія Семенівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і кримінального права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.