Вісник Кримінологічної асоціації № 4 (2013)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
НАШІ АВТОРИ
 • Автухов Костянтин Анатолійович, науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, кандидат юридичних наук;
 • Багаденко Ірина Петрівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат юридичних наук;
 • Бандурка Олександр Маркович, президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;
 • Бантишев Олександр Федорович, науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України, кандидат юридичних наук, професор; 
 • Вітвіцька Вікторія В’ячеславівна, доцент кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України кандидат юридичних наук, доцент;
 • Вознюк Андрій Андрійович, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем розкриття та розслідування злочинів Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Гладун Олександр Зіновійович, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності в економічній сфері Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук;
 • Глушков Валерій Олександрович, завідувач спеціальної кафедри №1 Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
 • Горпинюк Оксана Петрівна, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Гуренко Дмитро Юрійович, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Кулик Олександр Георгійович, начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень Державного науково-дослідного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Курилюк Юрій Богданович, здобувач кафедри кримінального права та процесу Вищого навчального закладу «Національна академія управління»;
 • Литвинов Олексій Миколайович, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
 • Мельник Олександр Володимирович, заступник прокурора Жовтневого району м. Кривого Рогу, молодший радник юстиції, кандидат юридичних наук; 
 • Митрофанов Ігор Іванович, завідувач кафедри кримінального та цивільного права і процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Міняйло Ніна Євгенівна, професор кафедри кримінального права Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук;
 • Навроцька Віра Вячеславівна, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Назимко Єгор Сергійович, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Нерсесян Армен Сабірович, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук;
 • Орлов Юрій Володимирович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; 
 • Павловська Анна Анатоліївна, викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Політова Анна Сергіївна, викладач кафедри кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук;
 • Романова Ольга Іванівна, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Старовойтова Юлія Геннадіївна, доцент кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук;
 • Суслов Євген Олександрович, головний спеціаліст контрольно-інспекторського відділу Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • Фесик Антон Володимирович, здобувач кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Філіпенко Наталія Євгенівна, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права і кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Христич Інна Олександрівна, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат економічних наук, доцент;
 • Цвіркун Наталія Юріївна, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Чала Олеся Віталіївна, студентка 4-го курсу факультету міжнародної економіки та права Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»;
 • Чернявський Сергій Сергійович, начальник наукової лабораторії з проблем розкриття та розслідування злочинів Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Шаблистий Володимир Вікторович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Дніпропетровського державного;
 • Шульга Андрій Михайлович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Щегель Ніна Іванівна, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Яковець Ірина Станіславівна, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.