Вісник Кримінологічної асоціації України № 6 (2014)

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
З М І С Т :
 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ
Бандурка Олександр Маркович, Литвинов Олексій Миколайович
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ЗАПОБІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
Черевко Кирило Олександрович
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «АБОРТ» В МІЖНАРОДНОПРАВОВИХ АКТАХ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Авдєєв Олександр Олександрович
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 188-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Гуренко Дмитро Юрійович
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ 
Житний Олександр Олександрович
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (ОКРЕМІ ПИТАННЯ)
Кондратов Дмитро Юрійович
ВІДМЕЖУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ (СТ. 304 КК УКРАЇНИ) ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ 
Олішевський Олександр Володимирович
ДЖЕРЕЛА ПРАВОСЛАВНОЇ РЕЛІГІЇ ЯК ОСНОВА ВИДІЛЕННЯ СУСПІЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ
Пашнєв Дмитро Валентинович
НЕОБХІДНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Северин Оксана Олександрівна
ДО ПИТАННЯ ДОСТРОКОВОГО ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Цвіркун Наталія Юріївна
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДСТАВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БЕЗГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
Шевченко Ольга Вікторівна
ОСОБЛИВИЙ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЖІНКИ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 117 КК УКРАЇНИ 
Шульга Андрій Михайлович
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ЗЛОЧИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ
Казначеєва Дар’я Володимирівна
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Назаренко Дмитро Олександрович
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НАРКОТИЗАЦІЇ ЯК ФОНОВОГО ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА
Орлов Юрій Володимирович
ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЗЛОЧИНУ
Орлов Юрій Володимирович, Миронюк Дмитро Миколайович
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Фіалка Михайло Ігорович
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЮЄ СЛУЖБОВЕ ПІДРОБЛЕННЯ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
Малярова Валерія Олегівна
ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО З ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ ВІДНОСИН 
Рибалка Наталія Олегівна, Балабан Сергій Миронович
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
Бесчастна Вікторія Вікторівна
ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА
Лагода Катерина Олександрівна
ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НЕВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
Щербакова Альона Костянтинівна
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ БАНДИТИЗМ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
АВТОРИ:
 • Авдєєв Олександр Олександрович, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Балабан Сергій Миронович, прокурор прокуратури Богородчанського району Івано-Франківської області
 • Бандурка Олександр Маркович, президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
 • Бесчастна Вікторія Вікторівна, студентка економіко-правового факультету Донецького національного університету
 • Гуренко Дмитро Юрійович, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Житний Олександр Олександрович, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент
 • Казначеєва Дар’я Володимирівна, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Кондратов Дмитро Юрійович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Лагода Катерина Олександрівна, здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Литвинов Олексій Миколайович, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
 • Малярова Валерія Олегівна, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
 • Миронюк Дмитро Миколайович, здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ 
 • Назаренко Дмитро Олександрович, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
 • Олішевський Олександр Володимирович, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Орлов Юрій Володимирович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
 • Пашнєв Дмитро Валентинович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
 • Рибалка Наталія Олегівна, завідувач кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент
 • Северин Оксана Олександрівна, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Фіалка Михайло Ігорович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Цвіркун Наталія Юріївна, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Черевко Кирило Олександрович, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Шевченко Ольга Вікторівна, викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
 • Шульга Андрій Михайлович, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
 • Щербакова Альона Костянтинівна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~