Вісник Кримінологічної асоціації № 7 (2014)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
 
НАШІ АВТОРИ
 • Антіпова Олена Ігорівна – ад’юнкт Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Бандурка Олександр Маркович – президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;
 • Беніцький Андрій Сергійович – доцент кафедри кримінального процесу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Володавська Олена Сергіївна – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Гладкова Євгенія Олексіївна – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Єгорова Юлія Володимирівна – аспірант Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Казначеєва Дар’я Володимирівна – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; кандидат юридичних наук, доцент;
 • Кондратов Дмитро Юрійович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Лавський Віктор Петрович здобувач Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Литвинов Олексій Миколайович – відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
 • Митрофанов Ігор Іванович – завідувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Назимко Єгор Сергійович – начальник ад’юнктури (аспірантури) Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Новікова Катерина Андріївна – аспірантка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України;
 • Орлов Юрій Володимирович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Печук Ілля Сергійович – здобувач Донецького юридичного інституту МВС України;
 • Пономарьова Тетяна Ігорівна – експерт сектору дактилоскопічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області;
 • Попович Володимир Михайлович – завідувач кафедри кримінології та кримінально-правових дисциплін Закарпатського державного університету доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
 • Ребенко Сергій Миколайович – здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Северин Оксана Олександрівна – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Семеногов Ігор Володимирович – аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Фіалка Михайло Ігорович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Цвіркун Наталія Юріївна – викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Шевченко Ольга Вікторівна – викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Шульга Андрій Михайлович – професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.