Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 (2014)

З М І С Т:

 
АКТУАЛЬНА ТЕМА ВИПУСКУ    
 
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І КРИМІНОЛОГІЇ
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 
  
 
 
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 
ТРИБУНА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
 
НАШІ АВТОРИ:
 • Байлов Антон Володимирович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Бандурка Олександр Маркович – президент Кримінологічної асоціації України, радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України;
 • Бульба Ірина Валеріївна – курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ. Науковий керівник: Байлов Антон Володимирович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • В’юник Максим Вікторович – аспірант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Васильєв Андрій Анатолійович – заступник начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Васильченко Євгеній Вадимович – студент 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Пономаренко Юрій Анатолійович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Воскресенська Ірина Владиславівна – ад’юнкт ад’юнктури та докторантури Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Дудченко Кирило Юрійович – студент 3-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Житний Олександр Олександрович – професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
 • Коваленко Євгенія Віталіївна – студентка 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Корицький Вячеслав Андрійович – студент 3-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Лантінов Ярослав Олександрович – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент; 
 • Литвинов Олексій Миколайович – відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
 • Ліщина Ельвіра Сергіївна – курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ. Науковий керівник: Байлов Антон Володимирович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Лозінська Ілона Анатоліївна – студентка 3-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Миронюк Дмитро Миколайович – здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Митрофанов Ігор Іванович – завідувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Москвичова Анна Віталіївна – студентка 3-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Пономаренко Юрій Анатолійович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Новікова Катерина Андріївна – аспірантка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;
 • Олішевський Олександр Володимирович – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Орлов Юрій Володимирович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Пашнєв Дмитро Валентинович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Пилипець Ярослав Іванович – студент 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Погребняк Ольга Олександрівна – студентка 3-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Пугачов Кирило Володимирович – здобувач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Руссу Катерина Сергіївна – студентка 4-го курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник: Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Семеногов Ігор Володимирович – аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Сохікян Анна Суренівна – здобувач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Харитонова Олена Володимирівна – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Цвіркун Наталія Юріївна – викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Черевко Кирило Олександрович – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук;
 • Шеремета Роман Русланович – слухач магістратури факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Юртаєва Ксенія Володимирівна – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.