Вісник Кримінологічної асоціації 

№ 1 (9) 2015

ЗМІСТ
 
Актуальна тема номеру
Проблеми міжнародного та зарубіжного 
кримінального права та кримінології
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінального права
 
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінології
 
Актуальні питання кримінально-виконавчого права
 
Трибуна молодих дослідників
 
Наукове життя
 
Наші автори
Байлов Антон Володимирович - 
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
 
Бандурка Олександр Маркович -
радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, президент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)
Батиргареєва Владислава Станіславівна –
заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)
Володавська Олена Сергіївна –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Грищук Віктор Климович –
декан юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (м. Львів, Україна)
Дубович Олеся Валеріївна –
науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Житний Олександр Олександрович –
професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)
Казначеєва Дар’я Володимирівна –
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Кондратов Дмитро Юрійович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Кундеус Владислав Геннадійович –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Лагода Катерина Олександрівна –
здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)
Литвинов Олексій Миколайович –
начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)
Назимко Єгор Сергійович –
вчений секретар Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Донецьк, Україна)
Олішевський Олександр Володимирович –
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Орлов Юрій Володимирович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Семеногов Ігор Володимирович –
здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)
Фіалка Михайло Ігоревич –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Халимон Сергій Іванович –
старший викладач циклу спеціальних дисциплін Чернігівського юридичного коледжу Державної пенітенціарної служби України, доктор юридичних наук, доцент (м. Чернігів, Україна)
Харченко Вадим Борисович –
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Хряпінський Петро Васильович –
професор кафедри кримінального права та кримінології Національного гірничого університету, доктор юридичних наук, професор (м. Дніпропетровськ, Україна)
Цвіркун Наталія Юріївна –
викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Черевко Кирило Олександрович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Шевченко Ольга Вікторівна –
викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Шеремета Роман Русланович –
слухач магістратури факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна)
Шульга Андрій Михайлович –
професор кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)
Юртаєва Ксенія Володимирівна –
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)
Яковець Ірина Станіславівна –
провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)
Ященко Андрій Миколайович –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

 

' + text + '<\/span>') var storetext=document.getElementById? document.getElementById("highlight") : document.all.highlight } else document.write(text) var hex=new Array("00","14","28","3C","50","64","78","8C","A0","B4","C8","DC","F0") var r=1 var g=1 var b=1 var seq=1 function changetext(){ rainbow="#"+hex[r]+hex[g]+hex[b] storetext.style.color=rainbow } function change(){ if (seq==6){ b-- if (b==0) seq=1 } if (seq==5){ r++ if (r==12) seq=6 } if (seq==4){ g-- if (g==0) seq=5 } if (seq==3){ b++ if (b==12) seq=4 } if (seq==2){ r-- if (r==0) seq=3 } if (seq==1){ g++ if (g==12) seq=2 } changetext() } function starteffect(){ if (document.all||document.getElementById) flash=setInterval("change()",speed) } starteffect() //]]>