Вісник Кримінологчної асоціації України 

№ 2 (10) 2015

 
ЗМІСТ
 
 
Актуальна тема номеру
 
 
 
Проблеми міжнародного та зарубіжного 
кримінального права та кримінології
 
 
 
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінального права
 
 
 
 
 
Сучасні теоретичні та прикладні проблеми 
кримінології
 
 
 
Актуальні питання кримінально-виконавчого права
 
 
 
Актуальні питання кримінальної юстиції
 
 
 
Наукове життя
 
 
 
Наші автори

Бандурка Олександр Маркович - 
радник ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, президент Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (м. Харків, Україна)

Беніцький Андрій Сергійович –
професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Херсон, Україна)

Володавська Олена Сергіївна –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Гладкова Євгенія Олексіївна –
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Гусаров Сергій Миколайович –
ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (м. Харків, Україна)

Дорохіна Юлія Анатоліївна –
доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

Дудоров Олександр Олексійович
професор кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (м. Запоріжжя, Україна)

Кириченко Олександр Анатолійович
професор кафедри правознавства Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, доктор юридичних наук, професор (м. Миколаїв, Україна)

Книженко Оксана Олександрівна
професор кафедри кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Колодяжний Максим Геннадійович –
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна) 

Лантінов Ярослав Олександрович –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Ланцедова Юлія Олександрівна
доцент кафедри кримінального права та процесу Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук (м. Київ, Україна)

Левченко Катерина Борисівна
президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», доктор юридичних наук, професор, (м. Київ, Україна)

Легенька Марина Миколаївна
директор департаменту соціально-правової допомоги Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна», адвокат (м. Київ, Україна)

Литвинов Олексій Миколайович –
начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, відповідальний секретар Кримінологічної асоціації України, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Митрофанов Ігор Іванович –
завідувач кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент (м. Кременчук, Україна)

Назимко Єгор Сергійович –
вчений секретар Донецького юридичного інституту МВС України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Донецьк, Україна)

Олішевський Олександр Володимирович –
старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Орлов Юрій Володимирович –
доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Письменський Євген Олександрович
начальник кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент (м. Луганськ, Україна)

Харченко Вадим Борисович –
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Храмцов Олександр Миколайович –
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат, юридичних наук, доцент (м. Харків, Україна)

Цвіркун Наталія Юріївна –
викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Шаблистий Володимир Вікторович –
начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (м. Дніпропетровськ, Україна)

Шевченко Ольга Вікторівна –
викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук (м. Харків, Україна)

Юхно Олександр Олександрович –
начальник кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор (м. Харків, Україна)

Яковець Ірина Станіславівна –
провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (м. Харків, Україна)