ПРЕЗИДЕНТ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ


БАНДУРКА
ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ,

 доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України


 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ


ЛИТВАК
ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ,

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, заслужений діяч науки і техніки України

 


СТРЕЛЬЦОВ
ЄВГЕН ЛЬВОВИЧ,

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України


 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
КРИМІНОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ


ЛИТВИНОВ
ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,

доктор юридичних наук, професор,
заслужений працівник освіти України

 


 
      Кримінологічна асоціація України – це громадська організація, що об’єднує кримінологів та інших фахівців, чия професійна діяльність пов’язана з вивченням причин та умов злочинності, протидії та запобігання їй. Утворена за ініціативою вчених Університету внутрішніх справ та за підтримки МВС України. Установча конференція відбулася 26 травня 1998 у м. Києві. До складу правління Кримінологічної асоціації України увійшли  О. М. Бандурка, І. М. Даньшин, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, С. В. Ківалов, Я. Ю. Кондратьєв, О. М. Литвак та І. К. Туркевич. Президентом Асоціації було обрано Міністра внутрішніх справ України Ю. Ф. Кравченка.
      
   24 лютого 2010 року в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулись загальні збори Кримінологічної асоціації України. Відповідно до порядку денного було розглянуто низку організаційних питань, зокрема про статутні положення Асоціації та її новітні завдання, про кримінологічну ситуацію в Україні та розробку пропозицій до Плану заходів Кримінологічної асоціації України на найближчі роки. 
       

        Крім того, відбулось формування керівних органів Асоціації: її президентом обрано доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України О. М. Бандурку; віце-президентами обрано доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України О. М. Литвака і доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України Є. Л. Стрельцова; членами правління обрано доктора юридичних наук, професора К. Б. Левченко, доктора юридичних наук, професора О. М. Джужу, доктора юридичних наук, професора Т. А. Денисову. Секретарем Асоціації призначено доктора юридичних наук, професора О. М. Литвинова.

   За результатами загальних зборів Кримінологічної асоціації України фактичним місцем її розташування та реєстрації став Харківський національний університету внутрішніх справ. При цьому, кафедра кримінального права та кримінології виступає базовою структурою Асоціації та забезпечує її функціонування і роботу Правління Асоціації, створюючи умови для постійного зв’язку цієї установи з іншими підрозділами ВНЗ і громадськими формуваннями. Загальними зборами Асоціації також прийнято рішення про заснування власного друкованого органу «Вісник Кримінологічної асоціації України».

 

    Основними завданнями Кримінологічної асоціації України є: сприяння дальшому розвитку вітчизняної кримінології, підвищенню теоретичного рівня і методологічної обґрунтованості кримінологічних досліджень та використанню досягнень науки у протидії та запобіганні злочинам; кримінологічне прогнозування стану злочинності, в т.ч. латентної; участь у розробці нормативних актів, спрямованих на підвищення державного і цивільного контролю над злочинністю, а також проведення кримінологічної експертизи законопроектів. Асоціація бере активну участь у проведенні науково-практичних конференцій та семінарів, підготовці наукових видань. Першочергова увага приділяється розробці науково обґрунтованих програм запобігання злочинності. Асоціація підтримує молодих учених, забезпечує висвітлення результатів їх наукових досліджень у відповідних публікаціях.
 
    Кримінологічна асоціація України розвиває відносини із спорідненими зарубіжними громадськими організаціями, приділяє увагу вивченню світового досвіду контролю над злочинністю. Угоди про співробітництво укладені з Незалежною кримінологічною асоціацією Республіки Молдови.
 
                                                                                                     

Кандидат юридичних наук Стрельцов Лев Євгенович, науковий співробітник Інституту іноземного та міжнародного кримінального права Наукового Товариства Макса Планка (Федеративна Республіка Німеччина), є офіційним представником Кримінологічної асоціації України у Європейському Союзі.

 Стаут Кримінологічної асоціації України передбачає індивідуальне і колективне членство. Індивідуальні та колективні члени Асоціації можуть об’єднуватися у регіональні відділення за територіальним принципом, за місцем роботи, проживання або навчання членів Асоціації.
 
 
    Вищим органом Кримінологічної асоціації України є загальні збори, які скликаються не менш як раз на два роки. Вони обирають правління, президента та двох віце-президентів Асоціації. Зважаючи на важливість поставлених завдань і функцій організації, яка офіційно зареєстрована і покликана сприяти розвитку і поширенню кримінологічних знань, їх пропаганді серед населення, використанню досягнень науки у справі протидії злочинності та запобігання злочинам, Кримінологічна асоціація України завжди готова до співпраці з усіма офіційними установами та громадськими організаціями, яким близькі кримінологічні проблеми.