БАНДИТИЗМ (від італійського «banda» – корогва, загін, зграя)

17.03.2018 22:24

    Особливий вид масштабної колективної злочинної діяльності, поєднаної з насильством. В кримінально-правовому сенсі включає принаймні одну з таких дій: організація озброєної банди; участь в такій банді; участь у нападі, вчиненому бандою. Банда це – стійка організована й озброєна група з двох або більше осіб, яка попередньо об’єдналася для вчинення одного або кількох нападів на громадян чи підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності. Саме існування банди вже є суспільно небезпечним, тому що створює основу для вчинення різних злочинів згуртованим кримінальним об’єднанням, утворюючи протиправну спільність співучасників.

    В системі організованої злочинності бандитизм відображає тенденцію до появи нового виду кримінальної спеціалізації організованих злочинних груп – проведення силових акцій, вчинення корисливо-насильницьких злочинів (грабежів, розбоїв, вимагання) на системній основі в широких масштабах з використанням насильницьких дій. Для досягнення власних цілей організовані злочинні угруповання використовують методи дискредитації, терору, фізичного усунення конкурентів та інших осіб з метою усунення всіх форм державного і суспільного контролю, що покладається на бандитські групи.

А. Ященко