БІЛОКОМІРЦЕВА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 20:51

    Сукупність злочинів, які вчиняються особами з високим соціальним статусом у сферах бізнесу або політики в межах їх професійних обов’язків, а також службовими особами, уповноваженими на здійснення державних функцій (чиновниками). Диференціюється з «синьокомірцевою злочинністю» представників нижчих верств населення. Поняття було введено в науковий обіг американським кримінологом Е. Сатерлендом, який досконало дослідив особистість злочинця в сфері економіки, його службове становище та соціальний статус. Враховуючи ці критерії, Е. Сатерленд запропонував таке визначення білокомірцевої злочинності – «це антисуспільна, направлена на збагачення поведінка осіб, які займають соціально престижне місце в суспільстві та в рамках своєї професійної діяльності діють таким чином, що при одночасній законослухняній поведінки решти осіб вони зловживають суспільною довірою, якою користується їхня група». Послідовники цієї теорії також вказували на те, що білокомірцеві злочинці завжди намагаються працювати в межах законності чи, принаймні, уявної законності. Такі злочини вони віднесли до групи непрямих абстрактних інтелігентних злочинів у сфері економіки.

Д. Кондратов