ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ!

12.08.2016 18:39

Редакційна колегія збірника запрошує до плідної співпраці науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   № 1021 від 07.10.2015 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року» збірник включений до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

У зв’язку із проведенням Конкурсу статей (більш детальна інформація у розділі "Конкурс" даного сайту), опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, статті до Вісника Кримінологічної асоціації України № 3 (14) 2016 будуть прийматися до 15 вересня 2016 року. Вихід у світ номера планується у листопаді 2016 року.