КРИМІНОГЕННИЙ РИЗИК

17.03.2018 22:42

    Характеристика об’єкту (явища, процесу, діяльності), що виражає  невизначений характер параметрів його існування у майбутньому (результат діяльності, наслідки перманентного процесу, явища тощо), які пов’язуються з науково обґрунтованим припущенням щодо імовірного настання небажаних наслідків у кримінологічній обстановці (ситуації): інтенсифікація існуючих, поява нових факторів злочинності, ослаблення функцій системи протидії злочинності. Криміногенний ризик, таким чином, є потенційною, не реалізованою, але можливою формою детермінант злочинності. Потреба у оперуванні зазначеним терміном виникає здебільшого у сфері кримінологічного прогнозування взагалі, та прогнозування кримінологічної ефективності нормативно-правового акту, зокрема. У зв’язку з цим в науці виокремлюються поняття нормативно-правового криміногенного ризику, під яким розуміють кримінологічно обґрунтовану імовірність негативних змін у кримінологічній обстановці у зв’язку з можливою реалізацією норми права, яка об’єктивована у проекті нормативно-правового акта. При цьому нормативно-правові криміногенні ризики виступають формою існування нормативно-правових детермінант злочинності у їх потенційному стані і є, таким чином, їх характеристикою.

Т. Шевчук