КРИМІНОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ

17.03.2018 21:44

    Система науково обґрунтованих і офіційно прийнятих поглядів і уявлень, принципів і положень про шляхи, засоби і механізм захисту життєво важливих інтересів громадянина, суспільства, держави, законних з точки зору права, від внутрішніх і зовнішніх загроз з боку злочинності. Як правовий феномен характеризується наступними ознаками: по-перше, представляє собою систему теоретичних положень, сукупність політико-правових ідей, розгорнутих на довгострокову перспективу; по-друге, визначає загальну орієнтацію діяльності щодо протидії злочинності, фундаментальні цілі і довгострокові завдання, основні напрямки цієї діяльності; по-третє, виходить із вимог системи об’єктивних законів в сфері протидії злочинності.

    Кримінологічну стратегію слід розглядати в широкому і вузькому значенні, а також у прив’язці до протидії злочинності на рівні держави в цілому, на регіональному та місцевому рівнях. В ній варто виділяти чотири сенситивних рівні: перший полягає в тому, що визначається її кінцева мета у формі світоглядної позиції з питань призначення, ролі місця і методів протидії злочинності; другий - пов’язаний з визначенням контуру політичного курсу протидії злочинності на даному конкретному історичному етапі розвитку суспільства; третій - стосується її цільових настанов на конкретній стадії розвитку суспільства; четвертий – в рамках певного часового інтервалу.

    Кримінологічна стратегія повинна містити відповіді на наступні питання: наскільки актуальна в даний момент проблема протидії злочинності; в чому полягають особливості і які основні тенденції розвитку злочинності; які цілі і задачі держави і суспільства у сфері протидії злочинності; які результати діяльності з протидії злочинності очікуються; які основні напрями досягнення бажаних результатів протиборства зі злочинністю.

    Кримінологічна стратегія повинна також включати: характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз від злочинності; визначення критеріїв і показників, що характеризують криміногенну обстановку і її стан, рівень безпеки, що забезпечує надійний захист життєво важливих інтересів громадян; механізм забезпечення діяльності з протидії злочинності шляхом застосування всіма державними і суспільними інститутами правових, економічних, адміністративних, політичних і інших заходів кримінологічного впливу.

Є. Гладкова