КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

17.03.2018 22:20

    Цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань протидії злочинності визначаються шляхи та засоби їх вирішення, нормативне, інформаційне, організаційне, методичне й ресурсне його забезпечення на визначений період часу. За своєю суттю кримінологічне планування є способом розроблення управлінського рішення у сфері протидії злочинності, а сам план – формою такого рішення.

    В залежності від спрямованості кримінологічне планування та відповідні плани бувають перспективними та поточними. Перспективні плани складаються на тривалий термін і засновані на середньострокових та довгострокових кримінологічних прогнозах. Поточні плани складаються на основі короткострокових прогнозів і мають на меті вирішення проміжних, оперативно-тактичних задач протидії злочинності.

    За строками розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові плани. Короткострокові плани розраховані на 1-2 роки. Середньострокові і довгострокові – на 3-5 та 10-20 років відповідно.

    За змістом розрізняють планування комплексне та цільове. Комплексне кримінологічне планування охоплює заходи, спрямовані на протидію злочинності на всіх (чи принаймні кількох) її рівнях, напрямках із залученням максимальної кількості суб’єктів. Цільове кримінологічне планування спрямоване на організацію протидії конкретному виду злочинності (наприклад, злочинності неповнолітніх) чи усунення конкретного її фактору (наприклад, дитячої безпритульності).

    За масштабом та функціональним навантаженням розрізняють територіальне, галузеве і відомче кримінологічне планування.

    План – документ, у якому зведено науково обґрунтовану систему заходів протидії злочинності на визначену перспективу та виконавцями. Кримінологічний план має відповідати низці вимог, а саме: бути науково обґрунтованим, реальним, законним, актуальним, конкретним, несуперечливим, своєчасним, інформативним. Найбільш типова структура кримінологічного плану включає в себе загальну та особливу частини. В загальній частині плану містяться в основному заходи організаційного, правового, науково-методичного характеру, а також загально-соціальні заходи протидії злочинності. Особлива частина кримінологічного плану вибудовується за основними напрямками протидії злочинності, що входить до кола проблемних питань планування.

    Крім іншого обов’язковою складовою кримінологічних планів є зазначення виконавчих суб’єктів та строків реалізації прийнятих рішень.

О. Литвинов