МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:15

    Інтегрована цілісна сукупність необхідних і достатніх функціональних і правових елементів, за допомогою яких суб’єкт формує раціональну систему впливу на фактори злочинності, забезпечує ефективне здійснення кримінологічного процесу, досягаючи тим самим результативного виконання завдань і функцій, покладених на систему протидії злочинності. Функціональне призначення механізму протидії злочинності полягає в тому, що він допомагає реалізувати організуючий потенціал, який має система протидії, як соціальне явище, приводить її в динамічний стан. Це означає, що в рамках механізму організовується і здійснюється певна діяльність відповідно до встановлених правил, із застосуванням відповідних процедур відносно такого негативного соціального явища, яким є злочинність. Це комплексне організаційно-правове явище, направлене на вдосконалення системи протидії злочинності, включає сукупність органічно пов’язаних і взаємодіючих між собою елементів.

    Ознаки механізму протидії злочинності: 1) структурність, тобто до даного феномена слід відносити тільки засоби забезпечення функціонування, а те, що виражає статичну, субстанціональну сторону, слід відносити до системи протидії (цілі, задачі, суб’єктний склад, принципи, рівні, об’єкти впливу); 2) функціональність, тобто в його систему слід відносити тільки ті елементи, які реально функціонують (правові норми, практику їх застосування, кримінологічні функції, методи, заходи).

    У практичній площині механізм протидії злочинності втілюється у комплекс взаємозалежних функцій правоохоронної спрямованості, змістом яких є відповідні засоби і методи впливу на злочинність. Даний механізм охоплює: по-перше, цикл правоохоронних функцій відповідних органів; по-друге – сукупність правоохоронних видів діяльності, що забезпечують контроль та нагляд за організацією та здійсненням запобіжної діяльності під час розкриття, розслідування та судового розгляду кримінальних справ; по-третє – групу заходів профілактичного характеру.

    Суб’єкти виконання цих функцій визначаються в організаційно-правовому порядку, який в підсумку створює і модернізує модель даного механізму. Ця модель може функціонувати тільки в тому випадку, коли вжиті організаційні заходи, що визначають суб’єктів вищевказаних функцій, а також правові заходи, що надають їм відповідні повноваження. За допомогою організаційних і правових заходів розглянутий механізм формується і функціонує, а при наявності до того певних умов – модернізується.

О. Литвинов