ПРАВОПОРУШЕННЯ

17.03.2018 22:37

    Суспільно небезпечне або шкідливе протиправне винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, за яке передбачено юридичну відповідальність. Види правопорушень поділяються в залежності від ступеня суспільної небезпеки (шкідливості) на проступки та злочини. Проступки (делікти) – правопорушення, які заподіють шкоду людині, суспільству, державі і є підставою для притягнення правопорушника до передбаченої законом відповідальності. Проступки можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові.
    Найбільш небезпечними правопорушеннями є злочини. Злочин, це передбачене кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. За вчинення злочинів передбачені найсуворіші заходи державного впливу (зокрема, арешт, обмеження волі, позбавлення волі, довічне позбавлення волі).

А. Ященко