СПОСТЕРЕЖЕННЯ

18.03.2018 10:14

    Метод, що полягає в сприйнятті кримінологічної інформації безпосередньо самим дослідником. Найчастіше даний метод використовують при дослідженні поведінки індивідів, груп та форм їх спілкування, тобто при візуальному охопленні певної дії чи діяльності. Кримінологічне спостереження має певні особливості порівняно зі спостереженням в соціології та психології. Неприпустимим є спостереження за розвитком злочинної діяльності.

    Спостереження може бути включеним і стороннім. Включене полягає в сприйнятті кримінологічної інформації, за якого дослідник безпосередньо входить у соціальний процес і соціальну групу, що вивчається, контактує і діє разом з тими, за ким він спостерігає. Але не можна уявити того, що кримінолог може входити в склад злочинної групи або злочинної організації з метою проведення наукового дослідження. В кримінології таке спостереження допускається для вивчення причин та умов, що сприяють злочинам, особливостям докримінальної та посткримінальної поведінки окремих категорій осіб, наприклад, неформальних груп молоді з антигромадською спрямованістю, осіб, які є раніше судимим тощо. Корисним є включене спостереження, де суб’єктом є працівник правоохоронного органу. Тому для кримінолога важливим є досвід практичної роботи в правоохоронних органах та судах.

    Стороннє спостереження полягає в сприйнятті кримінологічної інформації, за якого дослідник перебуває поза об’єктом, що вивчається. Тут йде мова про дотримання певної дистанції між кримінологом та соціальним процесом, особою або групою, що досліджуються. Таким шляхом вивчаються особистості злочинця, потерпілого, криміногенні фактори та мотивація поведінки. Особливостями цього методу при кримінологічних дослідженнях є дотримання наступних умов: 1) втручання дослідника в процеси, що вивчаються забороняється; 2) дослідник повинен завжди пам’ятати про свій моральний обов’язок не завдати шкоди своїми діями особам, за якими він спостерігає; 3) дослідник повинен дотримуватися припустимого ступеню інтеграції з особами, за якими спостерігає; 4) неприпустима участь дослідника в аморальних та/або протиправних діях осіб, за якими спостерігає.

О. Олішевський