СТАТИСТИКА В КРИМІНОЛОГІЇ

18.03.2018 10:17

    Найбільш давнім і розробленим кримінологами джерелом є правова статистика. Щодо кримінальної статистики виділяють три розділи: 1) статистика досудового слідства (відображає діяльність слідчих поліції, збирається Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України та його територіальними підрозділами; відповідно щодо прокуратури та Служби безпеки України); 2) статистика кримінального судочинства (відображає роботу судів всіх інстанцій щодо відправлення правосуддя, збирається Державною судовою адміністрацією України; 3) статистика виконання вироків (відображає роботу органів і установ системи виконання покарань, збирається відповідними підрозділами при Міністерстві юстиції України).

    Адміністративно-правова статистика відображає адміністративні правопорушення за їх характером, заподіяною шкодою тощо. Вона важлива для кримінології з наступних причин. По-перше, між адміністративним проступком і злочином подекуди існує лише умовна грань (це стосується крадіжок, хуліганства, корупційних діянь, незаконного обігу підакцизних товарів тощо). По-друге, адміністративне правопорушення часто виступає сходинкою, яка веде до злочину. По-третє, даний облік має значення у зв’язку з тенденцією декриміналізації, тобто переведення діяння з числа злочинів в адміністративні делікти.

    Цивільно-правова (в тому числі господарська) статистика веде облік цивільно-правових (господарських) спорів в судах та відображає результати їх діяльності. Такого роду дані представляють інтерес для кримінолога в частині дослідження латентних злочинів у сфері економічної діяльності, проти власності, інтересів служби в комерційних та інших організаціях тощо.

М. Фіалка