СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:43

    Цілісна у функціональному і організаційному відношенні сукупність колективних учасників протидії злочинності, побудована на основі спільної мети і єдності управління цієї сферою соціальної практики. Вся система суб’єктів протидії злочинності побудована (сформована) на єдиній організаційній основі, функціонує на основі загальних принципів діяльності й підпорядкована реалізації загальної (базової) функції, що обумовлена і витікає з цілей протидії злочинності. Зміст базової функції трансформується в структури різних видів діяльності; через них визначає основні задачі суб’єктів, на підставі яких формулюються їхні права і обов’язки; синтез прав і обов’язків дає в результаті компетенцію суб’єкта в конкретній сфері.

    Система суб’єктів протидії злочинності є складною соціальною організацією, що об’єднує безліч різноманітних складових частин. У свою чергу, групи однорідних органів, що входять до неї, утворюють відносно самостійні організаційні формування, які функціонують на основі тотожних закономірностей. Кожен з суб’єктів має складну структуру, у свою чергу утворюючи ієрархічно організовану систему зі своїми елементами. На рівні побудови суспільної формації сукупність суб’єктів протидії злочинності як автономний елемент входить в структуру організаційного компоненту протидії злочинності та її механізму.

Т. Шевчук