СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 14:10

    Категорія, що характеризує внутрішню сторону злочину, виступає в якості обов’язкового елемента складу злочину та виражає психічне ставлення особи до вчиненого суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) та його суспільно небезпечних наслідків. В суб’єктивній стороні знаходить відображення негативне чи зневажливе ставлення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, до тих суспільних відносин (інтересів, благ, цінностей), що поставлені під охорону КК. Суб’єктивна сторона характеризується виною (обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складу злочину), мотивом, метою та емоціями (факультативні ознаки). Вказані ознаки утворюють суб’єктивну підставу кримінальної відповідальності, яка є обов’язковою поряд з об’єктивною підставою діянням (бездіяльністю). Встановлення ознак суб’єктивної сторони (зокрема, вини) є передумовою для реалізації принципу суб’єктивного ставлення в вину.

А. Васильєв