Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності

05.11.2020 23:28

    05 листопада 2020 року члени Кримінологічної асоціації України прийняли участь у роботі Науково-практичного семінару на тему «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», організованого Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (захід відбувся на платформі ZOOM).

    Нові виклики сьогодення в різних сферах життєдіяльності суспільства, реформаційні зміни в методології продукують якісно нові шляхи їх вирішення на основі переосмислення і переоцінки цілого ряду фундаментальних наукових понять. Тому семінар проходив за тематичними орієнтирами, дослідження яких покликані випереджати реалії сучасного світу і злочинності, як її невід’ємну частину, а саме:

✓ роль технологій штучного інтелекту у парадигмі протидії злочинності: сподівання та реальні можливості;

✓ розвиток технологій штучного інтелекту в умовах сучасної епідеміологічної обстановки;

✓ соціально-правові та кримінологічні наслідки коронокризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації;

✓ запровадження технологій штучного інтелекту в органах кримінальної юстиції.

    З цікавою і змістовною доповіддю на тему: «Штучний інтелект і перспективи розвитку наукових знань» виступив доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Олексій Литвинов.

    Наукова дискусія серед широкого кола залучених у ній науковців та практиків відбулась в умовах зацікавленості, доброзичливості, конструктивного діалогу під час змістовного обговорення творчих ідей та наукових здобутків, що матиме вагомий вплив на подальший розвиток юридичної науки.