ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ!

27.02.2017 09:15

    Кримінологічна асоціація України підвела підсумки конкурсу статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» з кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології у 2016 році та визначила переможців.

         

          

У номінації «Актуальні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права»:

- дипломом I ступеня за наукову статтю «СКЛАДНІ СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО, ЗАРУБІЖНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВ» нагороджено доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, віце-президента Кримінологічної асоціації України, вченого секретаря Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України Стрельцова Євгена Львовича;

- дипломом II ступеня за наукову статтю «ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ» нагороджено доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, професора кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби Денисову Тетяну Андріївну;

- дипломом III ступеня за наукову статтю «ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ» нагороджено кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Примаченка Віталія Федоровича.

 

У номінації «Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології»:

- дипломом I ступеня за наукову статтю «ЗАВДАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ» нагороджено доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України Батиргареєву Владиславу Станіславівну;

- дипломом II ступеня за наукову статтю «КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ОЦІНОК ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ» нагороджено доктора юридичних наук, доцента, доцента кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Орлова Юрія Володимировича;

- дипломом III ступеня за наукову статтю «МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНА ТАКСОНОМІЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ» нагороджено кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія» Мельничук Тетяну Володимирівну.

 

У номінації «Актуальні  питання кримінально-виконавчого права»:

- дипломом I ступеня за наукову статтю «СИСТЕМА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ» нагороджено доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника, завідуючого відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України Яковець Ірину Станіславівну, кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Геля Андрія Павловича;

- дипломом II ступеня за наукову статтю «ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ» нагороджено доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України Халимона Сергія Івановича, кандидата юридичних наук, головного наукового співробітника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС України Академії Державної пенітенціарної служби Пузирьова Михайла Сергійовича;

- дипломом III ступеня за наукову статтю «ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ІНСПЕКЦІЙ ЗА ФАКТИ ВЧИНЕННЯ ОСОБАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ, НОВИХ ЗЛОЧИНІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ» нагороджено старшого інспектора Московського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції міста Харкова Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Яковця Дмитра Сергійовича.

    З результатами Конкурсу можна ознайомитися на нашому сайті у розділі «Конкурс»-«2016»-«Результати Конкурсу».