Всеукраїнська науково-практична конференція «Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія»

27.04.2018 19:04

    У Харківському національному університеті внутрішніх справ за сприяння Кримінологічної асоціації України проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія». У роботі конференції взяли участь представники Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України та інших закладів вищої освіти.

    Із вступним словом та доповіддю за темою «Самогубства в Україні: причини та протидія» виступив Ректор університету, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, доцент, генерал поліції третього рангу Сокуренко Валерій Васильович.

    Серед учасників конференції були прокурор Харківської області, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, державний радник юстиції 2 класу Данильченко Юрій Броніславович (тема доповіді: «Агресивні дискурсивні практики як фонові для тероризму в Україні явища»), президент Кримінологічної асоціації України, Заслужений юрист України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції Бандурка Олександр Маркович (тема доповіді: «Дитячі самогубства – новітня загроза здоров’ю нації»), Заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції Гусаров Сергій Миколайович, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ, заслужений працівник освіти України, доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович (тема доповіді «Політика як криміногенний фактор») та інші науковці.

Тези доповідей учасників конференції увійшли до збірки наукових праць – Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Офіційний сайт Харківського національного університету внутрішніх справ