ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

 
ДОВІДКА ПРО АВТОРА
 
1. Автор__________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
2. Науковий ступінь_________________________________________________
 
3. Вчене звання____________________________________________________
 
4. Членство в НАПрН України_________________________________________
 
5. Місце роботи та посада____________________________________________
 
6. Контактний номер телефону________________________________________
 
7. Електронна пошта ________________________________________________
 
8. Поштова адреса з індексом (на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць)____________________________________________________
 
9. Розділ наукового збірника__________________________________________
 
10. Назва публікації_________________________________________________
 
11. Дата подання статті до редакції____________________________________

 

 
Розділи збірника наукових праць 
 

1. Стаття номера.

2. Проблеми міжнародного та зарубіжного кримінального права і кримінології.

3. Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології.

4. Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права.

5. Актуальні питання кримінально-виконавчого права.

6. Актуальні проблеми кримінальної юстиції.

7. Трибуна молодих дослідників.

8. Наукове життя.