ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

 
УДК 343.211.3
 
Іван Іванович ІВАНОВ,
кандидат юридичних наук, доцент
(Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків)
 
ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО МОМЕНТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ОХОРОНИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
 
        Проаналізовано існуючі в теорії кримінального права спірні позиції вчених щодо визначення …___________
________________________________________________________________________________________________
(Продовження тексту анотації)
________________________________________________________________________________________________
        
         Ключові слова: життя людини, людський плід, кримінально-правова охорона, початок життя людини.
 
        
Однією із основних проблем правової політики Української держави є захист особи та забезпечення її прав та свобод … 
________________________________________________________________________________________________
(Продовження тексту статті)
________________________________________________________________________________________________
 
        
Стаття надійшла до редакції 15.10.2019.
 
 
Ivan I. IVANOV,
candidate of law sciences, associate professor
(Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)
 
THE ISSUE OF DEFINING THE INITIAL MOMENT OF THE CRIMINAL AND LEGAL 
PROTECTION OF HUMAN LIFE
_________________________________________________________________________________________________
(Текст анотації англійською мовою)
_________________________________________________________________________________________________
 
        Key words:  human life, human fetus, criminal and legal protection, beginning of human life.