Результати Конкурсу

 

РЕЗУЛЬТАТИ

оцінювання наукових статей, опублікованих у збірнику наукових праць

«Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році з кримінального права

 

(НАПРЯМ: Актуальні теоретичні та прикладні проблеми кримінального права)

 

з/п

Наукова стаття

Автор(и)

збірника

наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України»

Загальна сума балів

Місце

          1.           

СКЛАДНІ СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО, ЗАРУБІЖНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВ                 

Стрельцов Є.Л.

1 (12) 2016

114

1

          2.           

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ

Денисова Т.А.

3 (14) 2016

112

2

          3.           

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Примаченко В.Ф.

1 (12) 2016

107

3

          4.           

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ

Письменський Є.О.

1 (12) 2016

105

4

          5.           

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ ВИРОКУ МІЖНАРОДНОЇ

СУДОВОЇ УСТАНОВИ

Юртаєва К.В.

3 (14) 2016

105

4

          6.           

НАСИЛЬСТВО НАД НАСЕЛЕННЯМ В РАЙОНІ ВОЄННИХ ДІЙ: ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Мухамеджанова А.Р.

2 (13) 2016

104

5

          7.           

ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Назимко Є.С.

1 (12) 2016

104

5

          8.           

МІСЦЕ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Ященко А.М.

1 (12) 2016

104

5

          9.           

ЗАКОННА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА ЯК «НОВИЙ ОБ’ЄКТ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ»

Шаблистий В.В.

2 (13) 2016

102

6

        10.         

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Примаченко В.Ф.

2 (13) 2016

101

7

        11.         

ДОКТРИНАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Дорохіна Ю.А.

2 (13) 2016

98

8

        12.         

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Харитонов С.О.

3 (14) 2016

97

9

        13.         

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ ТА КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Дорохіна Ю.А.

3 (14) 2016

95

10

        14.         

КАТЕГОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ВИМИСЕЛ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Митрофанов І.І.

2 (13) 2016

95

10

        15.         

ҐЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ

ВІДНОСИН

Шульга А.М.

2 (13) 2016

95

10

        16.         

ПОКАРАННЯ ЗА ХУЛІГАНСТВО, ПОЄДНАНЕ З ОПОРОМ ОСОБАМ, НАДІЛЕНИМИ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ТА ІНШИМ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПРИПИНЯЛИ ХУЛІГАНСЬКІ ДІЇ

Шаблистий В.В.,

Галемін О.А.

3 (14) 2016

89

11

        17.         

ҐЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ

ВІДНОСИН

Шульга А.М.

3 (14) 2016

89

11

        18.         

ШТРАФ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА СВОБОДУ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павликівський В.І.

3 (14) 2016

88

12

        19.         

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ У

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Чорна О.В.

3 (14) 2016

88

12

        20.         

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Шиян Д.С.

1 (12) 2016

85

13

        21.         

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Заковирко А.Ю.

3 (14) 2016

79

14

        22.         

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Казначеєва Д.В.

1 (12) 2016

79

14

        23.         

ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬ ПРОПАГАНДУ НАСИЛЬСТВА І ЖОРСТОКОСТІ, У КОНТЕКСТІ СТАТТІ 300 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Олішевський О.В.

2 (13) 2016

79

14

        24.         

НОВА ДОКТРИНА СТРУКТУРИ АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ МІСЦЯ У ВИДОВОМУ ПОДІЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кириченко О.А.

1 (12) 2016

75

15

 

РЕЗУЛЬТАТИ

оцінювання наукових статей, опублікованих у збірнику наукових праць

«Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році з кримінології

 

(НАПРЯМ: Сучасні теоретичні та прикладні проблеми кримінології)

 

з/п

Наукова стаття

Автор(и)

збірника

наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України»

Загальна сума балів

Місце

          1.           

ЗАВДАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Батиргареєва В.С.

3 (14) 2016

117

1

          2.           

КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ОЦІНОК ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ

Орлов Ю.В.

2 (13) 2016

112

2

          3.           

МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНА ТАКСОНОМІЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Мельничук Т.В.

2 (13) 2016

110

3

          4.           

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Храмцов О.М.

1 (12) 2016

108

4

          5.           

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Бульба І.В.

2 (13) 2016

104

5

          6.           

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ АБО УТРИМУЮТЬ МІСЦЯ РОЗПУСТИ ТА ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗВІДНИЦТВОМ

Усатова Т.І.

3 (14) 2016

103

6

          7.           

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ліховицький Я.О.

2 (13) 2016

101

7

          8.           

ПРОТИДІЯ ВПЛИВУ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИМОГ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Сокуренко В.В.

2 (13) 2016

100

8

          9.           

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УМИСНО ЗНИЩИВ АБО ПОШКОДИВ МАЙНО

Бобровський М.К.

3 (14) 2016

99

9

        10.         

КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ АГРЕСІЇ

Сокуренко В.В.

3 (14) 2016

99

9

        11.         

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ КРАЇН БАЛТІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Чумак В.В.

3 (14) 2016

99

9

        12.         

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗ

Райнін І.Л.

1 (12) 2016

97

10

        13.         

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ СУЇЦИДАЛЬНОСТІ ЯК ФОНОВОГО ЯВИЩА ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Шкуро В.В.

2 (13) 2016

97

10

        14.         

ВИЗНАЧЕННЯ, ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СУТНІСТЬ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Юхно О.О.

2 (13) 2016

97

10

        15.         

ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Дмитрієв А.А.

1 (12) 2016

95

11

        16.         

СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Іщук О.С.

2 (13) 2016

95

11

        17.         

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Джужа А.О.

1 (12) 2016

94

12

        18.         

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИКЛАДНИХ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ ВІКТИМНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Джужа О.М.,

Тичина Д.М.

1 (12) 2016

94

12

        19.         

ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Шевчук Т.А.

3 (14) 2016

94

12

        20.         

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Бандурка І.О.

1 (12) 2016

92

13

        21.         

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОТАЛІТАРНИХ СЕКТ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Луценко І.Г.

2 (13) 2016

91

14

        22.         

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОТАЛІТАРНИХ СЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Луценко І.Г.

3 (14) 2016

91

14

        23.         

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ТА КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

Сокол О.О.

2 (13) 2016

91

14

        24.         

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Тичина Д.М.

2 (13) 2016

89

15

        25.         

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Супруненко Д.О.

1 (12) 2016

87

16

 

РЕЗУЛЬТАТИ

оцінювання наукових статей, опублікованих у збірнику наукових праць

«Вісник Кримінологічної асоціації України» у 2016 році з кримінально-виконавчого права

 

(НАПРЯМ: Актуальні питання кримінально-виконавчого права)

 

з/п

Наукова стаття

Автор(и)

збірника

наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України»

Загальна сума балів

Місце

          1.           

СИСТЕМА НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

Яковець І.С.,

Гель А.П.

3 (14) 2016

112

1

          2.           

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПІДРОЗДІЛІВ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ФУНКЦІЇ

Халимон С.І.,

Пузирьов М.С.

1 (12) 2016

108

2

          3.           

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ІНСПЕКЦІЙ ЗА ФАКТИ ВЧИНЕННЯ ОСОБАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ, НОВИХ ЗЛОЧИНІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Яковець Д.С.

2 (13) 2016

107

3

          4.           

РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Яковець І.С.,

Автухов К.А.

1 (12) 2016

106

4

          5.           

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОБАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Яковець Д.С.

1 (12) 2016

106

4

          6.           

ПРЕВЕНТИВНІ ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЯК ЗАХИСТ ВІД КАТУВАНЬ І ЖОРСТОКОГО, НЕЛЮДСЬКОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ

Яковець І.С.,

Човган В.О.

2 (13) 2016

104

5

          7.           

ЗАОХОЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Коломієць Н.В.

1 (12) 2016

96

6

 

Голова Конкурсної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   О. М. Бандурка

25 лютого 2017 року