Архів статей

Житний Олександр Олександрович

20.03.2018 08:43
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна     Народився 5 лютого 1976 р. в с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Харків. обл....

ТЕСТУВАННЯ

18.03.2018 10:24
    Cпеціалізований метод психологічної діагностики, що полягає у вимірюванні та оцінці різноманітних психологічних якостей та станів індивіду або групи за допомогою порівняння їх показників з еталонними. Його кримінологічна мета – встановлення психологічних характеристик особи...

СТАТИСТИКА В КРИМІНОЛОГІЇ

18.03.2018 10:17
    Найбільш давнім і розробленим кримінологами джерелом є правова статистика. Щодо кримінальної статистики виділяють три розділи: 1) статистика досудового слідства (відображає діяльність слідчих поліції, збирається Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України та...

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

18.03.2018 10:14
    Метод, що полягає в сприйнятті кримінологічної інформації безпосередньо самим дослідником. Найчастіше даний метод використовують при дослідженні поведінки індивідів, груп та форм їх спілкування, тобто при візуальному охопленні певної дії чи діяльності. Кримінологічне...

ПРОГРАМА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

18.03.2018 10:09
    Науковий документ, в якому закріплена послідовність проведення наукового пізнання окремого елемента предмету кримінології із вказівкою на використання відповідних способів та методів.     Від ступеня наукової обґрунтованості та рівня організаційно-технічного...

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ

18.03.2018 10:02
    Вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання фактів, явищ, закономірностей і механізмів, які відносяться до предмету науки.     Наукове дослідження неможливе без застосування наукових методів, наукових критеріїв оцінки досліджуваних матеріалів,...

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

18.03.2018 09:59
    Визначаючи необхідний набір методологічних прийомів, які дадуть змогу вирішити поставлені перед кримінологією завдання, одним з основних слід визнати системний аналіз, що пояснюється складністю дослідження кримінологічних проблем як об’єкту аналізу, пов’язаною з багатогранністю...

ІНТЕРВ’Ю

18.03.2018 09:58
    Вид опитування, що полягає у отриманні інформації при безпосередньому спілкуванні з певною особою. Воно відрізняється від анкетування тим, що дослідник самостійно задає питання безпосередньо опитуваним і фіксує відповіді в спеціально розроблених бланках. Такий спосіб збирання...

ЕКСПЕРИМЕНТ

18.03.2018 09:56
    Умисне, штучне створення певної ситуації з метою перевірки наукової гіпотези. Стосовно застосування цього методу в кримінології існують дві протилежні позиції. Представники першої вважають, що експеримент в кримінології неможливий. Інші наголошують на тому, що він може...

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

18.03.2018 09:51
    Метод, що полягає у дослідженні змісту документів в контексті теоретичних завдань. Під документом як джерелом кримінологічної інформації розуміється створений людиною предмет, який є носієм певної інформації. Документом може бути офіційний документ: статистичні обліки,...
Зображено: 31 - 40 з 120
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>