Архів статей

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

17.03.2018 22:22
    Діяльність, спрямована на обробку та аналіз кримінологічної інформації з метою отримання знання про майбутній стан злочинності, окремих її видів і груп, детермінанти злочинності, імовірність вчинення злочину конкретною особою, діяльність щодо запобігання злочинам. Кримінологічне...

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

17.03.2018 22:20
    Цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань протидії злочинності визначаються шляхи та засоби їх вирішення, нормативне, інформаційне, організаційне, методичне й ресурсне його забезпечення на визначений період часу. За своєю суттю кримінологічне...

НАПРЯМИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

17.03.2018 22:18
    Кримінологія аболіціоністська – утопічний напрямок кримінологічної думки (окрема кримінологічна теорія), що сформувався у надрах аболіціонізму як політичного руху проти рабства, який ширився країнами Західної Європи в кінці ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст. В подальшому – в середині ХХ...

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

17.03.2018 22:16
    Визначена практичною необхідністю, наукова, заснована на пізнанні закономірностей розвитку певного явища або процесу система спостереження, вимірювання та оцінки їх станів в різні періоди. Зміст кримінологічного моніторингу складають процеси отримання, обробки і аналізу...

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ

17.03.2018 22:15
    Автономна група способів, підходів і прийомів кримінологічного впливу, що дозволяють упорядкувати, направити і ефективно організувати виконання профілактичних функцій і операцій. Методи даної групи слід розглядати як поняття, яке розкриває образ дій суб’єкта в ході здійснення...

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:15
    Інтегрована цілісна сукупність необхідних і достатніх функціональних і правових елементів, за допомогою яких суб’єкт формує раціональну систему впливу на фактори злочинності, забезпечує ефективне здійснення кримінологічного процесу, досягаючи тим самим результативного виконання...

МЕТОДИ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

17.03.2018 22:13
    Метод експертних оцінок – метод дослідження, що пролягає у з’ясуванні думок експертів з приводу проблемного питання. Експертами можуть виступати науковці, практичні працівники із значним досвідом роботи тощо. Основу методу експертних оцінок заклали дельфійські оракули – жерці...

ПОЛІТИЧНИЙ ЗЛОЧИН

17.03.2018 22:12
    Політика як сфера соціально значущої діяльності, що концентрується довкола проблем публічного владарювання і його здійснення як такого, формує вельми специфічне підґрунтя для відтворення інституціональних кримінальних практик – політичних злочинів. Ключовою ланкою у ґенезі...

КРИМІНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

17.03.2018 22:11
    Експертно-кримінологічне дослідження, спрямоване на виявлення кримінологічно значущих факторів, виникнення чи зміни яких пов’язані з об’єктом дослідження, а також розроблення рекомендацій щодо їх усунення, запобігання або стимулювання. З теоретичних міркувань кримінологічній...

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:10
    Процес спричинення, обумовлення чи реалізації іншого зв’язку певного явища, процесу чи їх сукупності із появою, відтворенням, зміною злочинності або окремим злочином. Криміногенна детермінація, таким чином, визначає залежність злочинності від визначених явищ, процесів....
Зображено: 41 - 50 з 104
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>