Архів статей

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ

18.03.2018 10:02
    Вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання фактів, явищ, закономірностей і механізмів, які відносяться до предмету науки.     Наукове дослідження неможливе без застосування наукових методів, наукових критеріїв оцінки досліджуваних матеріалів,...

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

18.03.2018 09:59
    Визначаючи необхідний набір методологічних прийомів, які дадуть змогу вирішити поставлені перед кримінологією завдання, одним з основних слід визнати системний аналіз, що пояснюється складністю дослідження кримінологічних проблем як об’єкту аналізу, пов’язаною з багатогранністю...

ІНТЕРВ’Ю

18.03.2018 09:58
    Вид опитування, що полягає у отриманні інформації при безпосередньому спілкуванні з певною особою. Воно відрізняється від анкетування тим, що дослідник самостійно задає питання безпосередньо опитуваним і фіксує відповіді в спеціально розроблених бланках. Такий спосіб збирання...

ЕКСПЕРИМЕНТ

18.03.2018 09:56
    Умисне, штучне створення певної ситуації з метою перевірки наукової гіпотези. Стосовно застосування цього методу в кримінології існують дві протилежні позиції. Представники першої вважають, що експеримент в кримінології неможливий. Інші наголошують на тому, що він може...

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

18.03.2018 09:51
    Метод, що полягає у дослідженні змісту документів в контексті теоретичних завдань. Під документом як джерелом кримінологічної інформації розуміється створений людиною предмет, який є носієм певної інформації. Документом може бути офіційний документ: статистичні обліки,...

АНКЕТУВАННЯ

18.03.2018 09:47
    Полягає в отриманні кримінологічної інформації за допомогою спеціально складеної анкети – впорядкованого за змістом та формою набору питань та висловлювань, втілених у вигляді опитного листа, який самостійно заповнюється тим, хто опитується, за зазначеними в ньому правилами....

Бандурка Олександр Маркович

18.03.2018 08:34
      доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, президент Кримінологічної асоціації України           Народився 24 квітня 1937 р. у селі...

ФОНОВІ ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА

17.03.2018 22:47
    Форма соціальної девіантності, що виражається у масових, статистично стійких проявах незлочинної аморальної поведінки (діяльності), яка відображає особистісні деформації, а також дію видових (групових) суспільних протиріч, здатних детермінувати вчинення окремих злочинів та...

ТЕОРІЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:44
    Теорії генної обумовленості злочинності. Група кримінологічних теорій, положення якої висвітлені у працях Й. Ланге, В. Легра, Ф. Штумпфеля, Г. Кранца, К.-О. Христіансена, Ф. Екснера та інших, які виникли на ґрунті розвитку генетики в першій половині ХХ ст. та  виявлення...

СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:43
    Цілісна у функціональному і організаційному відношенні сукупність колективних учасників протидії злочинності, побудована на основі спільної мети і єдності управління цієї сферою соціальної практики. Вся система суб’єктів протидії злочинності побудована (сформована) на єдиній...
Зображено: 41 - 50 з 125
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>