Архів статей

ВИНА

17.03.2018 14:11
    Кримінально-правова категорія, що відображає психічне ставлення свідомості і волі особи до вчинюваного нею діяння (дії чи бездіяльності), передбаченого чинним КК, та його наслідків. Вина виражається в двох формах – умисній і необережній. Умисел, відповідно до чинного КК,...

СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 14:10
    Категорія, що характеризує внутрішню сторону злочину, виступає в якості обов’язкового елемента складу злочину та виражає психічне ставлення особи до вчиненого суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності) та його суспільно небезпечних наслідків. В суб’єктивній стороні...

СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 14:08
    Термін яким визначається особа, що поряд із загальними ознаками суб’єкта має додаткові, зазначені в законі ознаки, тільки при наявності яких може наставати кримінальна відповідальність по визначеній статті чи частині статті КК України. Категорії осіб, що є спеціальними...

СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 14:07
    Термін яким визначається джерело суспільно небезпечного впливу на ті суспільні відносини, блага або цінності, що знаходяться під охороною КК України. Суб’єктом злочину є фізична осудна (обмежено осудна) особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу...

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

17.03.2018 13:38
    Заходи кримінально-правового впливу, що полягають у наданні амбулаторної психіатричної допомоги або поміщенні особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК або злочину, в спеціальний лікувальний заклад. Метою...

НЕОСУДНІСТЬ (від лат. – impossibilitas facti – нездатність особи, яка вилучає її з дії закону)

17.03.2018 13:30
    Термін, яким визначається передбачена КК обставина, яка є фіксованим показником неможливості особи, під час вчинення суспільно небезпечного діяння, усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними через хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної...

АФЕКТ (від латинського affectus – хвилювання, пристрасть)

17.03.2018 13:27
    Складний психічний процес, що за своїм змістом являє стрімко та бурно протікаючий емоційний процес вибухового характеру, який може виразитися в непідконтрольній свідомості та волі розрядці в дії. Особливістю дій, які вчинені під впливом афекту є те, що у особи, як правило,...

Литвинов Олексій Миколайович

17.03.2018 12:59
доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України завідувач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ     Народився 12 грудня 1977 року. У 1999 р. після закінчення...

АМНІСТІЯ (від грецького «αμνηστια» – забуття, прощення)

17.03.2018 11:38
    Акт про повне або часткове звільнення від відбування покарання певної категорії осіб визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки щодо цих осіб не набрали законної сили. Як і помилування, амністія є виявом гуманності з...

АДАПТАЦІЯ (соціальна) (від латинської adapto – пристосовую)

17.03.2018 11:33
    Пристосування індивіда до умов соціального середовища, формування адекватної системи відносин із соціальними об’єктами, рольова пластичність поведінки, інтеграція особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового...
Зображено: 81 - 90 з 120
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>