Архів статей

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 22:30
    Передбачені кримінальним законом засоби, спрямовані на попередження, усунення, нейтралізацію і обмеження (ослаблення) факторів детермінації злочинності.     Кримінально-правові засоби є різновидом правових засобів протидії злочинності. У теорії права під правовими...

ЖЕРТВА

17.03.2018 22:29
    Поняття жертви як основної термінологічної одиниці віктимології пов’язано як з її загальнонауковим розумінням, так і правовими характеристиками. Етимологія слова «жертва» має глибинне історично-релігійне коріння, що чітко відбивається в тлумаченні цього терміну. У минулому та...

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:25
    Процес інтенсифікації транснаціональної злочинності та транскордонного впливу організованих злочинних угруповань на економічну, політичну, культурну, правову сфери суспільного розвитку. Транснаціональна злочинна діяльність характеризується такими кримінологічними ознаками: а) має...

БАНДИТИЗМ (від італійського «banda» – корогва, загін, зграя)

17.03.2018 22:24
    Особливий вид масштабної колективної злочинної діяльності, поєднаної з насильством. В кримінально-правовому сенсі включає принаймні одну з таких дій: організація озброєної банди; участь в такій банді; участь у нападі, вчиненому бандою. Банда це – стійка організована й озброєна...

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

17.03.2018 22:22
    Діяльність, спрямована на обробку та аналіз кримінологічної інформації з метою отримання знання про майбутній стан злочинності, окремих її видів і груп, детермінанти злочинності, імовірність вчинення злочину конкретною особою, діяльність щодо запобігання злочинам. Кримінологічне...

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

17.03.2018 22:20
    Цілеспрямований процес розробки плану, в якому на основі цілей і завдань протидії злочинності визначаються шляхи та засоби їх вирішення, нормативне, інформаційне, організаційне, методичне й ресурсне його забезпечення на визначений період часу. За своєю суттю кримінологічне...

НАПРЯМИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

17.03.2018 22:18
    Кримінологія аболіціоністська – утопічний напрямок кримінологічної думки (окрема кримінологічна теорія), що сформувався у надрах аболіціонізму як політичного руху проти рабства, який ширився країнами Західної Європи в кінці ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст. В подальшому – в середині ХХ...

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

17.03.2018 22:16
    Визначена практичною необхідністю, наукова, заснована на пізнанні закономірностей розвитку певного явища або процесу система спостереження, вимірювання та оцінки їх станів в різні періоди. Зміст кримінологічного моніторингу складають процеси отримання, обробки і аналізу...

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ

17.03.2018 22:15
    Автономна група способів, підходів і прийомів кримінологічного впливу, що дозволяють упорядкувати, направити і ефективно організувати виконання профілактичних функцій і операцій. Методи даної групи слід розглядати як поняття, яке розкриває образ дій суб’єкта в ході здійснення...

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

17.03.2018 22:15
    Інтегрована цілісна сукупність необхідних і достатніх функціональних і правових елементів, за допомогою яких суб’єкт формує раціональну систему впливу на фактори злочинності, забезпечує ефективне здійснення кримінологічного процесу, досягаючи тим самим результативного виконання...
Зображено: 61 - 70 з 128
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>