Архів статей

КРИМІНАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО

17.03.2018 21:14
    Протиправний енергетичний вплив на органи і тканини організму людини, їх фізіологічні функції, шляхом використання матеріальних факторів зовнішнього середовища (механічних, фізичних, хімічних і біологічних) та/або вплив на її психіку шляхом  інформаційного впливу, що...

ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА

17.03.2018 21:03
    Модель взаємодії особистості і зовнішнього середовища, що реалізується у вчиненні конкретного злочину.     Будь-який злочин як факт реальної дійсності є результатом індивідуальної людської поведінки. Оскілки поведінка людини є взаємодією з навколишнім середовищем,...

ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 21:00
    Традиційно під злочинністю розуміють історично мінливе, соціальне явище, яке являє собою систему передбачених кримінальним законом діянь, що вчиняються на певній території або серед членів певних соціальних груп упродовж певного проміжку часу.     До...

ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

17.03.2018 20:56
    Згідно чинного КК України – це умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам...

ДЖЕРЕЛА КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

17.03.2018 20:53
    Будь-які носії необхідної для протидії злочинності соціальної інформації, яку можна отримати за допомогою наукових методів пізнання, про кількісно-якісні характеристики злочинності, супутні їй фактори, напрями та форми протидії. За носіями інформації можна виділити два види...

БІЛОКОМІРЦЕВА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 20:51
    Сукупність злочинів, які вчиняються особами з високим соціальним статусом у сферах бізнесу або політики в межах їх професійних обов’язків, а також службовими особами, уповноваженими на здійснення державних функцій (чиновниками). Диференціюється з «синьокомірцевою злочинністю»...

СЛУЖБОВА ОСОБА ПРИВАТНОГО ПРАВА

17.03.2018 20:37
    Термін яким визначається службова особа, що постійно чи тимчасово виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції в юридичній особі приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також здійснює вказані функції за спеціальними...

СЛУЖБОВА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

17.03.2018 20:36
    Термін яким визначається особа яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади чи місцевого самоврядування, а також обіймає постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних...

МЕТА ЗЛОЧИНУ

17.03.2018 14:15
    Кримінально-правовий термін, яким визначається уявлення особи про бажаний результат, досягнення якого вона прагне вчиняючи злочин. Мета вчинення злочину для окремих складів злочину є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони, наприклад, мета – ослаблення держави при диверсії,...

МОТИВ ЗЛОЧИНУ (від латинського moveo - «двигаю», через фр. motif - «мотив»)

17.03.2018 14:14
    Термін, яким визначаються обумовлені визначеними потребами та інтересами внутрішні спонукання, що викликають у особи рішучість вчинити злочин. Мотив вчинення злочину для окремих складів злочину є обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони, наприклад, корисливий або хуліганський...
Зображено: 71 - 80 з 120
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>