В

ВИНА

17.03.2018 14:11

    Кримінально-правова категорія, що відображає психічне ставлення свідомості і волі особи до вчинюваного нею діяння (дії чи бездіяльності), передбаченого чинним КК, та його наслідків. Вина виражається в двох формах – умисній і необережній. Умисел, відповідно до чинного КК, поділяється на прямий та непрямий. Прямий умисел має місце у тому випадку, коли особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. Необережність слід вважати злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.

А. Васильєв