Б

БІЛОКОМІРЦЕВА ЗЛОЧИННІСТЬ

17.03.2018 20:51

    Сукупність злочинів, які вчиняються особами з високим соціальним статусом у сферах бізнесу або політики в межах їх професійних обов’язків, а також службовими особами, уповноваженими на здійснення державних функцій (чиновниками). Диференціюється з «синьокомірцевою злочинністю» представників нижчих верств населення. Поняття було введено в науковий обіг американським кримінологом Е. Сатерлендом, який досконало дослідив особистість злочинця в сфері економіки, його службове становище та соціальний статус. Враховуючи ці критерії, Е. Сатерленд запропонував таке визначення білокомірцевої злочинності – «це антисуспільна, направлена на збагачення поведінка осіб, які займають соціально престижне місце в суспільстві та в рамках своєї професійної діяльності діють таким чином, що при одночасній законослухняній поведінки решти осіб вони зловживають суспільною довірою, якою користується їхня група». Послідовники цієї теорії також вказували на те, що білокомірцеві злочинці завжди намагаються працювати в межах законності чи, принаймні, уявної законності. Такі злочини вони віднесли до групи непрямих абстрактних інтелігентних злочинів у сфері економіки.

Д. Кондратов

БАНДИТИЗМ (від італійського «banda» – корогва, загін, зграя)

17.03.2018 22:24

    Особливий вид масштабної колективної злочинної діяльності, поєднаної з насильством. В кримінально-правовому сенсі включає принаймні одну з таких дій: організація озброєної банди; участь в такій банді; участь у нападі, вчиненому бандою. Банда це – стійка організована й озброєна група з двох або більше осіб, яка попередньо об’єдналася для вчинення одного або кількох нападів на громадян чи підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності. Саме існування банди вже є суспільно небезпечним, тому що створює основу для вчинення різних злочинів згуртованим кримінальним об’єднанням, утворюючи протиправну спільність співучасників.

    В системі організованої злочинності бандитизм відображає тенденцію до появи нового виду кримінальної спеціалізації організованих злочинних груп – проведення силових акцій, вчинення корисливо-насильницьких злочинів (грабежів, розбоїв, вимагання) на системній основі в широких масштабах з використанням насильницьких дій. Для досягнення власних цілей організовані злочинні угруповання використовують методи дискредитації, терору, фізичного усунення конкурентів та інших осіб з метою усунення всіх форм державного і суспільного контролю, що покладається на бандитські групи.

А. Ященко