ХРАМЦОВ Олександр Миколайович

Храмцов Олександр Миколайович

21.03.2018 20:50

доктор юридичних наук, доцент

 

    Народився 1 травня 1970 р. в м. Харкові. У 1998 році закінчив Ун-т внутр. справ (зараз – Харківський нац. ун-т внутр. справ) за спеціальністю «Правознавство».

    З 1998 р. працював в Харківському нац. ун-ті внутр. справ: 1998-1999 р. – викладач кафедри крим. права та кримінології; 1999-2002 рр. – ад’юнкт докторантури та ад’юнктури; 2002-2003 рр. – викладач кафедри крим. права та кримінології; 2003-2004 рр. – старший викладач кафедри крим. права та кримінології; 2004-2011 рр. – доцент кафедри крим. права та кримінології.

    З 2011 р. по теперішній час працює на юр. факультеті Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна: 2011-2015 рр. – доцент кафедри крим.-прав. дисциплін; з 2015 р. по теперішній час – проф. кафедри крим.-прав. дисциплін.

    У 2003 р. захистив дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук за темою «Кримінологія вербальної агресії». У 2006 р. О. М. Храмцову присвоєно вчене звання доцента. У 2015 р. захистив дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук за темою: «Крим.-прав. та кримін. забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)».

    Напрямами його наук. інтересів є проблеми крим.-прав. охорони особи від різних проявів насильства, підвищення еф-ті протидії злочинам крим.-прав. та кримін. засобами.

    Є автором понад 100 наук. публікацій. Основні праці: Кримінологія (Загальна частина) (Харків, 2010), Кримінологія (Особлива частина) (Харків, 2011), «Уголовное право Украины (Общая часть)» (Харьков, 2012), «Крим. право України (Загальна частина)» (Харків, 2012), «Крим. право України (Особлива частина) (Харків, 2013), «Крим. право України (Загальна частина) (Харків, 2015), «Крим.-прав. та кримін. забезпечення охорони особи від насильства» (Харків, 2015), «Політика у сфері боротьби зі злоч-тю України: теоретичні та прикладні проблеми» (Івано-Франківськ – Харків, 2016).

    Є членом спеціалізованої вченої ради Харківського нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Підготував двох кандидатів юрид. наук.

    Нагороджений відомчими відзнаками.