ЯЩЕНКО Андрій Миколайович

Ященко Андрій Миколайович

21.03.2018 21:33

 

доктор юридичних наук, доцент

 

 

    Народився 4 травня 1978 р. у м. Донецьку. У 2001 р. закінчив Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство».

    З 2001 працював у Харківському держ. педагогічному ун-ті ім. Г. С. Сковороди: 2001-2006 рр. – викладач кафедри крим.-прав. дисциплін; протягом 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі Харківського держ. педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди; 2006-2008 рр. – доцент кафедри крим.-прав. дисциплін Харківського нац. педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди.

    У 2008-2010 рр. працював в Одеській нац. юр. академії: 2008-2009 рр. – старший викладач, доцент кафедри спеціально-прав. дисциплін Нікопольського факультету Одеської нац. юр. академії; 2009-2010 рр. – завідувач кафедри спеціально-прав. дисциплін Нікопольського факультету Одеської нац. юр. академії.

    З вересня 2010 р. – доцент кафедри крим. права і кримінології Навч.-наук. інституту права, економіки та соціології Харківського нац. ун-ту внутр. справ; 2011-2012 рр. – доцент кафедри крим., крим.-викон. права та кримінології Навч.-наук. інституту права та масових комунікацій Харківського нац. ун-ту внутр. справ; 2012-2016 рр. – доцент кафедри крим.-прав. дисциплін Навч.-наук. інституту права та масових комунікацій Харківського нац. ун-ту внутр. справ; з вересня 2016 р. – проф. кафедри крим. права і кримінології факультету № 1 Харківського нац. ун-ту внутр. справ.

    У 2006 р. захистив дис. на здобуття  наук. ступеня кандидата юрид. наук за темою «Примирення з потерпілим у механізмі крим.-прав. регулювання», у 2014 р. – докторську дис. за темою «Заходи крим.-прав. характеру: теорія та практика застосування». У 2008 р. А. М. Ященку присвоєно вчене звання доцента. Підготував двох кандидатів юрид. наук.

    Напрямами його наук. інтересів є проблеми застосування заходів крим.-прав. характеру, проблеми впровадження у нац. крим. і крим. проц. зак-во інституту медіації. Основні положення та результати наук. та навч.-методичної роботи А. М. Ященка відображено в індивідуальній монографії «Застосування заходів крим.-прав. характеру» (Харків, 2014 р.), монографії у співавторстві «Примирення учасників крим.-прав. конфлікту (крим.-прав. аспект)» (Харків, 2013 р.), 66 наук. публікаціях, 32 з яких – у фахових наук. виданнях. Основні праці: «Застосування заходів крим.-прав. характеру» (Харків, 2014 р.), «Методичні рекомендації про особливості крим. провадження щодо юр. особи» (у співавт., Харків, 2015 р.).