ЛИТВИНОВ Олексій Миколайович

Литвинов Олексій Миколайович

17.03.2018 12:59

доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

завідувач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ

    Народився 12 грудня 1977 року. У 1999 р. після закінчення Університету внутрішніх справ навчався у його магістратурі. Надалі працював на кафедрі криміналістики начальником кабінету, викладачем, старшим викладачем та доцентом. З 2006 р. – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем розкриття злочинів Навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: теоретичні та практичні засади» і того ж року був призначений на посаду начальника кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки слідчих університету. У 2011 р. йому присуджено вчене звання професора.

    Основні напрями наукової роботи професора О.М. Литвинова – проблеми протидії злочинності, організаційно-функціональні засади боротьби зі злочинністю та запобігання злочинам; аналітико-прогностичні процедури в діяльності правоохоронних органів.

    Особисто та під його редакцією підготовлено понад 250 наукових праць, зокрема 12 монографій, 7 підручників, 20 навчальних посібників, 19 наукових видань, понад 80 наукових статей і понад 50 тез доповідей на конференціях. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Під його керівництвом захищено 31 кандидатську та 10 докторських дисертацій. Є відповідальним секретарем Кримінологічної асоціації України, заступником головного редактора «Вісника Кримінологічної асоціації України», членом редколегій наукових періодичних видань «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», «Публічне право», «Право і безпека».

    Брав участь у розробці законопроектів «Про Національну поліцію», «Про органи внутрішніх справ», «Про Національне бюро розслідувань», «Про кримінальні проступки», Регіональної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016–2017 роки, Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2017 рік, Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2016–2017 роки, Програми територіальної оборони Харківської області на 2016–2017 роки, а також у рецензуванні проектів інших нормативно-правових актів.

    Є членом Міжнародної кадрової академії, Української інженерної академії, Національної спілки журналістів України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

    Лауреат премії Президента України для молодих учених. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого.

    Нагороджений медаллю «За бездоганну службу» III ступеня, почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Харківської обласної державної адміністрації, почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава», відзнаками МВС України та Республіки Молдова, Української православної церкви, Інституту соціально-політичних ініціатив, ВГО «Країна». Неодноразово заохочувався керівництвом Університету та Спілкою юристів України.

    За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю О.М. Литвинову присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».