ЕМЕЛЬЯНОВ В’ячеслав Павлович

Ємельянов В’ячеслав Павлович

20.03.2018 08:53

 

 

 

доктор юридичних наук, професор

 

    Народився 15 вересня 1954 р. у с. Волхов-Умьот Кондольського р-ну Пензенської обл.

    Закінчив Саратовський юр. ін-т (1976 р.). Працював наук. співробітником лабораторії соц. досліджень Саратовського юр. ін-ту (1977–1979 рр.), викладачем кафедри крим. права і кримінології Саратовського юр. ін-ту (1979–1982 рр.), завідуючим юр. консультацією (1983–1985 pp.), суддею районного та обл. суду (1986–1988 рр.), адвокатом (1989–1990 рр.), головою видавничого кооперативу (1991–1992 рр.), виконавчим директором корпорації (1992 р.), генеральним директором фірми (1993 р.), доц. кафедри крим. права Дніпропетровського держ. ун-ту (1993–1994 рр.), доц. кафедри крим. права Нац. юр. академії України ім. Ярослава Мудрого (1994–2000 рр.), завідуючим кафедрою крим. права Сучасного гуманітарного ун-ту (2000–2001 рр.), начальником кафедри крим. права та кримінології Нац. ун-ту внутр. справ (2001–2004 рр.), головним наук. співробітником Ін-ту вивчення проблем злоч-ті Академії прав. наук України (2004–2007 рр.), завідуючим кафедрою крим.-прав. дисциплін Східноєвр. юр. ін-ту економіки і менеджменту (2007–2010 рр.). З травня 2010 року працює проф. кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харків. нац. ун-ту внутр. справ.

    Канд. дис. захистив у 1980 р. (тема роботи «Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями» ), Д-р – у 2002 р. (тема роботи «Уголовная ответственность за терроризм и преступления с признаками терроризирования»). У лютому 1999 року присвоєно вчене звання доц., у лютому 2003 року – вчене звання проф.

    Найбільш значні праці: «Терроризм – как явление и как состав преступления» (Харьков, 1999), «Терроризм и преступления террористической направленности» (Харьков, 1998), «Злочини терор. спрямованості» (Харків, 1997), «Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з терроризмом» (Харків, 2006), «Терор. злочини: крим.-прав. хар-ка та питання вдосконалення антитерор. зак-ва» (Харківі, 2007), «Кримін. проблеми попередження злоч-ті неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (Харків, 2006), «Кримін. хар-ка, детермінація та запобігання тяжкої нас. злоч-ті проти життя та здоров’я особи» (Харків, 2007), «Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерор. зак-ва України» (Харків, 2008).

    Є членом спеціалізованої вченої ради Харків. нац. ун-ту внутр. справ. Під наук. керівництвом захищено 15 докт. і канд. дисертацій.