ЯРМИШ Наталія Миколаївна

Ярмиш Наталія Миколаївна

21.03.2018 20:59

 доктор юридичних наук, професор

 

    Народилась 3 червня 1950 р. у м. Южно-Сахалінську, Рос. Федерація. Після закінчення школи працювала апаратницею на хімічному заводі, потім поступила на біологічний факультет Ростовського держ. ун-ту, який закінчила у 1973 році і протягом шости років працювала за фахом у галузі зоології (лаборантом, наук. співробітником, викладачем).

    З 1979 року працює у Харкові. У 1981–1986 рр. навчалася в Харківському юр. інституті ім. Ф.Е. Дзержинського (нині Нац. юр. ун-т імені Ярослава Мудрого), закінчила його з червоним дипломом. Починала роботу за юр. фахом у лабораторії кримінології того ж інституту. У 1988 році почала викладацьку д-ть на кафедрі крим. права. Працюючи асистентом, написала кандидатську дис. на тему «Крим. відп-ть за доведення до самогубства», яку захистила у 1992 році. У 1994 році отримала вчене звання доцента.

    У 2003 році, після закінчення докторантури, захистила по монографії докторську дис. «Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в крим. праві (філософсько-прав. аналіз)». У 2005 р. одержала вчене звання проф.

    З 2006 року працює у Київі. У 2006-2007 рр. працювала на посаді проф. кафедри крим. права в Київському міжнар. ун-ті. З серпня 2007 р. по даний  працює у Нац. академії прокуратури України – викладає дисципліну «Проблеми крим.-прав. кваліфікації» для прокурорів, які підвищують свою кваліфікацію. За запрошенням читає лекції у Нац. школі суддів України та Школі правотворчості при Інституті зак-ва Верховної Ради України.

    Нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, Відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти». За активну участь в д-ті Харківської обласної організації Спілки юристів України, підвищення престижу професії юриста та високий професіоналізм отримала Подяку цієї гром. організації (2004). Неодноразово нагороджувалася цінними подарунками, одержувала подяки та грамоти від Генерального прокурора України за сумлінну службу в органах прокуратури, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу зміцнення законності, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наук. і педагогічну д-ть.

    Наук. інтереси Ярмиш Н.М. стосуються  проблем Загальної та Особливої частин крим. права України (зокрема причинного зв’язку, співучасті, злочинів проти життя та здоров’я, проти власності, у сфері службової д-ті), проблем особи злочинця та детермінуючих факторів злоч-ті, у тому числі коруп..

    Ярмиш Н.М. є автором понад 100 наук. та навч.-метод. праць. Основні з них: «Действие как признак объективной стороны преступления (проблемы психологической характеристики)» (Харьков, 1999), «Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ)» (Харьков, 2003), «Юр. дидактика» (Київ, 2009), «Проблеми крим.-прав. кваліфікації (злочини проти життя та здоров’я особи, проти власності, у сфері службової д-ті та професійної д-ті, пов’язаної з наданням публічних послуг» (Київ, 2014), «Чи дійсно сприяють протидії корупції антикоруп. новели у Крим. кодексі України?» (Київ, 2016) та ін.

    Є членом експертної ради Міністерства науки і освіти України, членом редакційних колегій фахових видань «Публічне право» та «Наук. часопис Нац. академії прокуратури України».